Vzdělávání

walmark_logoWALMARK, a.s. působí na trhu již 25 let a jeho hlavní činností je výroba doplňků stravy. Vyjma silného postavení v ČR a SK má WALMARK dceřiné společnosti v dalších sedmi evropských státech a vlastní řadu certifikátů a ocenění.

 

Společnost HERTIN s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení a realizovala významný vzdělávací projekt pro vedoucí pracovníky společnosti WALMARK, a.s. Celkem proběhlo 13 školicích dnů se zaměřením na základní a pokročilé manažerské dovednosti, rozvoj komunikačních kompetencí a zákaznickou orientaci.
Referenci poskytla: Alena Danielová, HR generalista (originál v příloze)

Realizace: říjen 2013 – únor 2014 

 
logo_mendelu_cmykCentrum transferu technologií Mendelovy univerzity zajišťuje ochranu duševního vlastnictví, rozvoj, analýzu a využití Mendelovy univerzity v Brně. Mimo jiné zabezpečuje profesionální obchodní a partnerskou komunikaci univerzity s představiteli průmyslu.


Pro Centrum transferu technologií Mendelovy univerzity jsme vytvořili unikátní program marketingového vzdělávání a poradenství. Kurzy a případové studie byly zaměřeny na rozvoj znalostí a praktický nácvik specifických dovedností v oblasti marketingu a výzkumu. Naši lektoři navíc poskytovali marketingové poradenství zaměřené přímo na aktuální odborné projekty, kterými se centrum pro transfer technologií zabývá.

Referenci poskytl: Ing. Robert Plaga, PhD. – ředitel CTT (originál v příloze)

Realizace: říjen – prosinec 2014


arr_logoAgentura pro regionální rozvoj v Ostravě
 (ARR) byla založena v roce 1993. Věnuje se zpracováváním strategických plánů a dokumentů, podporuje investory či vzdělávání v MSK.


Agentura pro regionální rozvoj si u nás objednala přípravu semináře Marketing nových produktů na sociálních sítích. Spolupráce zahrnovala přípravu inovativního materiálu a prezentací ke kurzu, realizaci kurzu a následné testování a evaluaci.  
Referenci poskytla:
 Ing. Hana Myšková / Šandová, projektová manažerka (originál v příloze)
Realizace: květen 2015

 

pharmos_logoPHARMOS, a.s. poskytuje služby v oblasti distribuce léčiv většině lékáren po celém území ČR. PHARMOS se stala nepostradatelným prvkem jak v společenském, tak i obchodním životě lékárníků.


Společnost PHARMOS, a.s. vyhlásila výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu „Komplexní vzdělávání klíčových zaměstnanců“. HERTIN zakázku dokázal vyhrát a zajistil celkem 10 školicích dnů zaměřených na rozvoj Prodejních, nákupních a marketingových dovedností.
Referenci poskytl: Martin Cigánek, oblastní ředitel prodeje (originál v příloze)
Realizace: březen 2015

 

pila_kanovice_logoPila Kaňovice nabízí veškeré druhy zpracování dřeva. Společnost, která má trhu své pevné místo již od roku 1992. 


Společnosti Pila Kaňovice jsme dodávali vzdělávací služby v rámci projektu „Konkurenceschopnost pro firmu Pila Kaňovice“. Součástí vzdělávacího balíčku byly odborné kurzy zaměřené na zpracování dřeva, štíhlou výrobu – KAIZEN, ale také kurzy počítačových dovedností (obsluha PC, Excel pro začátečníky) a pravidelné jazykové kurzy angličtiny. Jednatel společnosti navíc absolvoval prestižní manažerský program Marketing CIMA A. Zajistili jsme školení rovných příležitostí a zpracovali pro společnost Kodex rovných příležitostí.
Referenci poskytne: René Kolder, jednatel společnosti
Realizace: říjen 2013 – březen 2015

 

header_logoSpolečnost ICV – Institut certifikovaného vzdělávání  byla založena v roce 1996. ICV se stala jedinečnou vzdělávací společností. Nabízí jak rekvalifikační kurzy, tak i certifikované vzdělávání.


Institutu certifikovaného vzdělávání jsme dodávali v rámci realizace projektu „Život je hra, ve které chcete vyhrávat“ celou řadu rekvalifikačních (oblast administrativy, manažerských a personálních dovedností) a motivačních kurzů. Kurzy byly zejména orientovány na pomoc lidem ohroženým na trhu práce – sociální oblast.
Referenci poskytla: Ing. Mirka Maťátková, MBA – výkonná ředitelka (originál v příloze)
Realizace: leden – prosinec 2014

 

agel_logoAGEL a.s. je největším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. V současné době provozuje v České republice devět nemocnic a několik dalších zdravotnických zařízení. Především funguje v oblasti Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Každoročně je pak v nemocnicích holdingu AGEL hospitalizováno víc než 170 tisíc pacientů. Skupina AGEL od roku 2006 působí prostřednictvím své dceřiné společnosti AGEL SK a.s., i na Slovensku, kde provozuje 4 nemocnice.


Nejen pro marketingové pracovníky společnosti AGEL a.s. jsme realizovali prestižní kurzy manažerského vzdělávání Marketing CIMA A. Kurzu se zúčastnilo celkem 14 pracovníků společnosti.
Referenci poskytla: Mgr. Irena Kučová, projektová manažerka AGEL a.s. (originál v příloze)
Realizace: leden 2014 – červen 2013

 

raiffeisenbanklogoRaiffeisenbank a. s. působí na českém trhu již od roku 1993. Společnost nabízí řadu kvalitních služeb především v poradenství se zaměřením zejména na aktivní střední třídu, tedy klienty, kteří mají zájem o správu svých financí.


Pro známou bankovní společnost Raiffeisenbank a.s. jsme zajišťovali školení zaměřená na rozvoj obchodních a prezentačních dovedností zaměstnanců, zejména pracovníků v klientských kamenných pobočkách banky.
Referenci poskytne: Ing. Libuše Lukáčová, za Raiffesenbank a.s.
Realizace: září 2013

 

vut_logoVysoké učení technické v Brně patří mezi nejlepší světové univerzity, která se může pyšnit prestižními certifikáty ECTS Label a DS Label. VUT se dokonce podílí na činnosti několika vědeckých center a sdružení, např. Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, Centra počítavé grafiky, Sdružení VUT v Brně pro biomedicínské inženýrství a bioniku, aj.


Pro zaměstnance Vysokého učení technického v Brně jsme uspořádali Certifikovaný kurz Marketing CIMA A. Vzdělávání proběhlo v rámci realizace projektu „Grand Office Network Czech Republic“. Prestižního vzdělávání Marketing CIMA se zúčastnilo 25 účastníků.
Referenci poskytla: Kristina Bejčková – manažerka projektu (originál v příloze)
Realizace: leden – duben 2014

 

Navázali jsme spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně. Pro klienta jsme zorganizovali a zajistili dodávku odborných kurzů z oblasti marketingu a certifikovaného kurzu Marketing CIMA A. Celkem proběhlo šestnáct školicích dnů. Zakázka proběhla v rámci projektů Grant Office Network, Excelentní mladí vědci na VUT v Brně a Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT.
Referenci poskytla: Kristina Bejčková, manažerka projektu (originál v příloze)
Realizace: únor – červenec 2013

 

vitkovicke_slevarny_logoVítkovické slévárny, spol. s r.o.  je tradičním výrobcem válců pro válcování kovů, tvarových odlitků z ocelí a litin a od roku 2003 také odlitků ze slitin mědi.


Pro společnost Vítkovické slévárny, spol. s r.o. jsme na základě vyhraného výběrového řízení zajišťovali kurzy s tematikou rovných příležitostí žen a mužů. Celkem proběhly dva školicí dny.
Referenci poskytl: Miroslav Matula, manažer Útvaru lidské zdroje (originál v příloze)
Realizace: duben 2014

 

sos_logoStřední odborná škola, Frýdek Místek, příspěvková organizace, která vznikla sloučením 4 vzdělávacích institucí, působí od roku 2010. Žákům nabízí široké spektrum učebních a studijních oborů.


Ve Střední odborné škole Frýdek – Místek jsme zajišťovali rozsáhlý vzdělávací projekt dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků (tzv. DVPP kurzy). Pedagogičtí pracovníci absolvovali 21 akreditovaných DVPP školení. Kurzy probíhaly jak v prostorách školy klienta, tak se jednalo i o výjezdní školení na různých zajímavých místech regionu. Kurzy byly orientovány zejména na rozvoj pedagogů v těchto třech oblastech: profesní rozvoj v oblasti kurikulární reformy, rozvoj využívání ICT ve výuce, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol v oblasti managementu a personalistiky.
Referenci poskytla: RNDr. Jitka Filipcová, pověřena vedením školy (originál v příloze)
Realizace: září 2013 – prosinec 2014

 

kpmsk_logoSmyslem Klubu personalistů Moravskoslezského kraje je sdružovat personalisty a další odborníky na personalistiku, zajišťovat klubová setkání, vyměňovat si poznatky a budovat vzájemné vztahy.


Stali jsme se dodavatelem Klubu personalistů Moravskoslezského kraje a po dobu tří let zajišťovali stovky školicích dnů pro tisíce pracovníků nemocnic spadajících do skupiny AGEL. Jednalo se o zajišťování kurzů odborného vzdělávání zdravotnického personálu v hodnotě přibližně 11 mil. Kč a obecného vzdělávání personálu nemocnic v hodnotě 6,4 mil. Kč.
Referenci poskytl: Petr Otáhal, předseda KPMSK (originál v příloze)
Realizace: únor 2011 – září 2013

 

HERTIN Consulting s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství jak při zpracovávání žádostí, tak při realizaci a administraci projektů.


Pro sesterskou společnost HERTIN Consulting s.r.o. zajišťujeme pravidelné kurzy anglického jazyka zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností pracovníků.
Referenci poskytne: Ing. Petr Kubíček, ředitel
Realizace: od září 2013 doposud

 

Další vybrané reference (abecedně)
Crest Communications Ostrava s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A.


DYAS.EU, a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávacích aktivitách Hodnocení zaměstnanců, Obchodní dovednosti, Štíhlá výroba, Teambuilding


Elektromont Brno, akciová společnost (divize Brno) – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Elektromont Brno, akciová společnost (divize Ostrava) – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


FEST Ostrava s.r.o. – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Gamin s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A.


HSF System a.s. – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Junior Achievement, o.p.s. – zajištění lektorské činnosti.


Klub personalistů Moravskoslezského kraje, o.s. – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, spolupráce na dalších vzdělávacích aktivitách.


MATEICIUC a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti v e-learningové vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A.


MORAVIA ENERGO, a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Obchodní dovednosti.


NanoTrade s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávacích aktivitách Manažerské dovednosti,

Obchodní dovednosti, Projektové řízení.


OSINEK, a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblasti klastrů a podpory a podpory MSP v ČR.


Petr Otáhal, s.r.o. – zajištění lektorské činnosti. Vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A.


PKS servis spol. s r.o. – realizace vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.


Poski.com s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávacích aktivitách Marketing CIMA-A, Marketing CIMA-B, Prodej CIMA-A. Zpracování projektové žádosti o dotaci v rámci OP LZZ.


Simply You Pharmaceuticals a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávacích aktivitách Marketing CIMA-A, Marketing CIMA-B, Základy marketingu.


TORQUIS s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A


VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. – realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. 


ZEBRA SYSTEMS, s.r.o. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávací aktivitě Marketing CIMA-A.


ZK Design a.s. – vzdělávání zaměstnanců společnosti ve vzdělávacích aktivitách Školení řízení výroby, Teorie omezení, TQM a EFQM. Realizace komplexního vzdělávání v rámci projektu financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.