Ukončené projekty

Občanská škola (OP VK)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšit obecné a odborné kompetence občanů malých obcí do 2 000 obyvatel, zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce, motivovat je k dalšímu rozvoji, pomoci jim v řešení krizových životních situací a aktivním zapojení do občanského života. 

Společně na jedné lodi (OP VK)

Hlavním cílem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků zapojených mateřských škol v oblasti kurikulární reformy – konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Projekt TOGETHER (ERASMUS+)

Hlavním cílem projektu bylo zvýšení rozvoje sociálně-zdravotní péče a integrované domácí péče v zemích zapojených do projektu. Cíle bylo dosaženo prostřednictvím vzdělávání poskytovatelů sociálně-zdravotní péče.