Úspěšný start v Irsku

eu-logo

Registrační číslo projektu:            CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000630
Název projektu:                              Úspěšný start v Irsku
Číslo a název výzvy:                       03_15_032 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež
Období realizace:                           1. 4. 2016 – 31. 3. 2017
Místo realizace:                               HERTIN s. r. o., Jiřího Trnky 9, 709 00  Ostrava

Hlavní aktivitou projektu je zajištění zahraniční stáže v Irsku pro cílovou skupinu, kterou tvoří uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 30 let s bydlištěm v MSK. Projekt klade důraz na motivaci cílové skupiny, individuální přístup, získání sebevědomí a pomoc při vstupu na trh práce.

Záměrem projektu je zlepšit pozici znevýhodněné cílové skupiny na trhu práce a zvýšit šance jedinců na pracovní uplatnění prostřednictvím účasti v  aktivitách projektu:

  • Výběr a zapojení do projektu
  • Společný motivační workshop s psychologem
  • Meeting se zástupcem zahraniční organizace pro zprostředkování stáží
  • Odborná příprava na zahraniční stáž
  • Kulturní příprava a teambuilding
  • Výuka angličtiny před stáží i během stáže
  • Účast na zahraniční stáži, včetně doprovodného a kulturního programu
  • Poradenská činnost a motivační aktivity
  • Aktivní podpora uplatnění na trhu práce

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby cílová skupiny prošla komplexním programem, který ji připraví na stáž, poskytne jí podporu během stáže a následně jí bude aktivně pomáhat k uplatnění na trhu práce. Jednotlivé činnosti zaštitují pečlivě zvolení odborníci jako např. expert na diagnostiku, psycholog, mentor, jazykoví lektoři a česky mluvící asistence během pobytu na stáži.

Stáže budou realizovány v Irsku ve spolupráci s partnerem projektu YOUR INTERNATIONAL TRAINING (YIT), který má dlouhodobé zkušenosti s realizací obdobných stáží. Partner zajistí pro cílovou skupinu pracovní stáže ve vybraných podnicích, a to dle vzdělání či zaměření jednotlivých osob. Stáž proběhne v délce dvou měsíců a účastníci budou mít z projektu hrazeny veškeré související výdaje (cestovné, ubytování, místní doprava, stravné, kapesné, pojištění, předplacené zahraniční SIM karty a doprovodný kulturní program).

Realizační tým projektu:

Mentor cílové skupiny – Mgr. Monika Jandová

Věcný manažer projektu – Ing. Aleš Kubíček

Projektový manažer a Koordinátor – Ing. Hana Kosinová

Kontakty na členy realizačního týmu.

Na projekt Úspěšný start v Irsku je poskytována finanční podpora EU.