Staň se projektovou manažerkou!

logolink

Registrační číslo projektu:            CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003153
Název projektu:                                Staň se projektovou manažerkou!
Číslo a název výzvy:                         03_16_061 Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
Období realizace:                             1. 4. 2017 – 31. 5. 2018
Místo realizace:                                HERTIN s. r. o., Jiřího Trnky 9, 709 00  Ostrava

Hlavní aktivitou projektu je realizace rekvalifikačního kurzu s názvem Projektový manažer. Projekt klade důraz na motivaci cílové skupiny žen, individuální přístup, získání sebevědomí prostřednictvím rekvalifikace a pomoc při vstupu na trh práce.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci a odbornost vybrané cílové skupiny v MSK a zvýšit šance žen na pracovní uplatnění jako projektové manažerky prostřednictvím účasti v aktivitách projektu:

  • Výběr a zapojení do projektu
  • Motivační workshop s psychologem
  • Motivační workshop zaměřený na specifika a pozitiva práce projektového manažera
  • Motivační kurz
  • Workshopy slaďování pracovního a rodinného života
  • Rekvalifikační kurz Projektový manažer
  • Doplňkové vzdělávání: IT kurzy, projektová angličtina, Soft skills
  • Odborná stáž a mentoring
  • Aktivní podpora uplatnění na trhu práce

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, aby reagovaly na potřeby trhu práce i cílové skupiny. Cílová skupina projde komplexním programem, který ji připraví na práci projektové manažerky, poskytne jí podporu během odborné stáže v našem školicím středisku a následně jí bude aktivně pomáhat k uplatnění na trhu práce. Jednotlivé aktivity zaštitují pečlivě vybraní odborníci jako např. expert na diagnostiku, psycholog, mentor, jazykový lektor, expert slaďování pracovního a rodinného života ad.

Realizační tým projektu:

Věcný manažer projektu – Mgr. Monika Pitrová

Projektový manažer – Ing. Hana Kosinová

Kontakty na členy realizačního týmu.

Na projekt Staň se projektovou manažerkou! je poskytována finanční podpora EU.