Aktuálně o projektu Úspěšný start v Irsku

eu-logo

1, 2 a 3/2017
V průběhu měsíců ledna, února a března probíhá výuka anglického jazyka po účasti cílové skupiny na stáži. Náplň jazykové výuky byla nastavena tak, aby navazovala na jazykovou přípravu během účasti na stáži a prohlubovala tak získané znalosti účastníků projektu. Navíc pokračující vzdělávání v anglickém jazyce pomůže zvýšit uplatnitelnost cílové skupiny na trhu práce v MSK. Jazyková výuka probíhá v rozsahu 13 školicích dnů. Účastníci pak zakončí jazykovou výuku závěrečným písemným testem.


11 a 12/2016

V měsících listopad a prosinec 2016 pokračovala podpora uplatnění cílové skupiny na trhu práce. Proběhla individuální setkání všech účastníků stáží s věcným manažerem projektu, na kterých byl domluven další postup. Všichni účastníci následně získali seznam vhodných pracovních pozic (aktuálních nabídek), případně další doporučení dle požadavků (poskytování referencí, tipy na vzdělávání a podobně). Několik účastníků stáží rychle po svém návratu získalo pracovní uplatnění. Aktivity na podporu uplatitelnosti cílové skupiny na trhu práce dále pokračují.
Dne 11. 11. 2016 se konal závěrečný evaluační workshop v naší organizaci, kterého se účastnili účastníci a realizační tým příjemce.
Na tomto workshopu proběhlo shrnutí celé realizace projektu, byly prezentovány dosažené cíle a na základě dotazníkového šetření byl zjištěn přínos projektu pro cílovou skupinu.
V rámci workshopu proběhlo také předání Potvrzení o účasti v projektu, které účastníkům pomáhá při ucházení se o zaměstnání po skončení projektu.
Ve dnech 13. – 15. 12. 2016 probíhal 3denní motivační kurz. Motivační kurz byl koncipován jako třídenní školení pro mladé nezaměstnané. V rámci kurzu byla probrána stěžejní témata, jako zdroje volných pracovních míst, komunikační dovednosti a styly, co obnáší výběrové řízení, sestavení životopisu a motivačního dopisu, problematika motivace a cílů každého jednotlivce a stresu, výhody a nevýhody různých typů hledání zaměstnání ad.
Motivačního kurzu se z důvodu návaznosti na další projektové aktivity účastnil kromě cílové skupiny také věcný manažer projektu.


9 a 10/2016 – období dvouměsíční pracovní stáže v Irsku

2. 9. 2016 odjela skupina 15 účastníků projektu v doprovodu Mgr. Moniky Jandové z Ostravy do Irska. Po příletu byli účastnici přivítání zástupci partnerské organizace Your International Training (YIT) a ubytováni v zajištěných ubytovacích zařízeních. Účastníci dostali pro snadnou komunikaci SIM karty pro telefonování v Irsku. 
Po krátkém aklimatizačním období nastoupili účastníci na svá pracoviště, kde vykonávají stáže. Pro všechny stážisty se podařilo v blízkém okolí jejich ubytování nalézt vhodné pracovní uplatnění respektující přání stážistů. Mnozí stážisté již zaznamenali na svých pracovištích významné úspěchy. 
Rovněž byla zahájena jazyková výuka s rodilým mluvčím přímo v Irsku. Stážisté také absolvovali dne 5. 9. 2016 nutné školení BOZP.
Stážistům je pravidelně z rozpočtu projektu vypláceno kapesné a stravné. Stážisté krom pracovních stáží a jazykové přípravy rovněž absolvují zdarma výlety po nejkrásnějších místech Irska* a další společný program. Pravidelně probíhají meetingy stážistů s česky mluvící trvalou asistencí, která jim je na místě k dispozici, a dalšími zástupci partnerské organizace YIT.
V ČR pracuje projektový tým mimo jiné na propagaci úspěšného projektu a jeho výsledků a na informování místních zaměstnavatelů o stážistech a projektu s cílem zrychlit uplatnění stážistů na trhu práce v ČR po návratu z Irska.
*Místa dosavadních výletů: Cliffs of Moher, Cork, Youghal, Mitchelstown Caves-Cahir- Rock of Caschel, Killarney, Midleton Whiskey Distillery, Waterford.
Fotky z pracovních stáží ZDE.
Fotky z výletů a společného programu ZDE.


8/2016

V měsíci srpnu 2016 již naplno probíhá jazyková příprava účastníků na zahraniční stáž v Irsku. Kromě toho v tomto měsíci proběhlo také spoustu dalších zajímavých klíčových aktivit pro cílovou skupinu.
Na začátku měsíce nás a naše účastníky navštívil zástupce partnerské organizace Your International Training pan Paul Quinn. Během schůzky byly zjišťovány potřeby účastníků a jejich požadavky související s účastí na zahraniční stáži v Irsku. Paul Quinn pak na základě zjištěných informací zajišťoval umístění mladých lidí v konkrétních podnicích a firmách v Irsku.
Cílem Teambuildingu, který se konal dne 5. 8. 2016, bylo zejména vzájemné seznámení se a poznávání s ostatními účastníky projektu.
Dne 12. 8. 2016 proběhla kulturní příprava pro účastníky. Zároveň byly budoucím stážistům předány praktické informace ohledně cesty, ubytování, stáží a života v Irsku.
Kontinuálně do 25. 8. 2016 pokračovala jazyková příprava účastníků na stáž. Zapojení mladí nezaměstnaní ukončili jazykovou přípravu absolvováním rozřazovacího testu. Výsledky byly relevantní pro rozdělení stážistů v Irsku do skupin pro výuku angličtiny probíhající dále v Irsku.
Tímto proběhly všechny aktivity projektu předcházející zahraniční stáži. Vybraná skupina 15 účastníků se tak již mohla koncem srpna připravovat na svůj odlet na pracovní stáž do Irska.


7/2016

Dne 11. 7. 2016 se konaly další zajímavé aktivity pro již vybrané účastníky projektu: Společný motivační workshop pro cílovou skupinu s psychologem a Rozřazovací test anglického jazyka.
Na základě výsledků Rozřazovacího testu bylo 20 účastníků rozděleno na 2 skupiny: Pokročilí a Středně pokročilí. V těchto skupinkách bude pokračovat jazyková příprava až do odjezdu na zahraniční stáž.


6/2016

V měsíci červnu 2016 proběhly poslední náborové semináře realizované v rámci projektu „Úspěšný start v Irsku“.
Uchazeči o zaměstnání měli možnost se přihlásit a poslechnout si informace o projektu v prostorách úřadů práce v Bruntále, Krnově, Opavě a Vítkově. S přihlášenými zájemci již naplno probíhá KA02 – Výběr cílové skupiny, kterou provádí expert na diagnostiku. Ten na základě výsledků diagnostiky přihlášené zájemce ne/doporučuje k další účasti v projektu.

05/2016
Pro účely propagace projektu jsme nechali vytvořit informační videospot. Video můžete spustit kliknutím ZDE. Po úspěšném prvním náborovém semináři na ÚP Ostrava připravuje další náborové semináře na ÚP Karviná a ÚP Opava, které proběhnou v květnu 2016. Rovněž využíváme další způsoby pro oslovení cílové skupiny projektu. S prvními přihlášenými účastníky již realizujeme ve vlastních prostorech KA02 – Výběr cílové skupiny.


04/2016

Dne 1. 4. 2016 byl projekt oficiálně zahájen. V rámci zahájení projektu byl jmenován realizační tým projektu. Probíhá plánování a příprava projektových aktivit ve spolupráci se zahraničním partnerem projektu. V měsíci dubnu bude probíhat intenzivní spolupráce a komunikace s kontaktními pracovišti ÚP v Moravskoslezském kraji za účelem náboru cílové skupiny pro zapojení do projektu.

 

Na projekt Úspěšný start v Irsku je poskytována finanční podpora EU.