Aktuálně o projektu Staň se projektovou manažerkou!

logolink

9/2017

Dne 15. 9. 2017 proběhl poslední workshop slaďování pracovního a rodinného života. Workshop byl zaměřen na sebeřízení a motivaci. Účastnice si kromě jiného vyzkoušely mozkový jogging, office jógu a individuální cvičení na plánování času. Každá účastnice během workshopu vytvořila nástěnku snů, tzv. vision board, během jejíž tvorby se zamýšlela nad svým cílem ve vztahu k projektu, životu, práci aj. Na památku a pro povzbuzení získala na závěr každá účastnice papír s povzbudivými vzkazy od ostatních účastnic.

8/2017

V měsíci srpnu pokračovaly individuální informační schůzky se zájemkyněmi, které se pak následně účastnily KA02 – Výběr cílové skupiny.

Ve dnech 29. a 31. 8. se konaly také workshopy slaďování pracovního a rodinného života. Úkolem bylo ukázat účastnicím konkrétní možnosti, formy a nástroje, jakým způsobem skloubit práci s rodinným životem. Na workshopech byly účastnice seznámeny např. s typologií MBTI, vyzkoušely si techniku masáže rukou, humornou masáž ve dvojicích, tzv. hroší kůže aj.

07/2017

V měsíci červenci probíhaly další zajímavé aktivity pro již vybrané účastnice projektu. Dne 21. 7. 2017 se konal Motivační workshop s psychologem za účelem posílit motivaci cílové skupiny účastnit se klíčových aktivit projektu. Aktivitu vedla psycholožka Mgr. Andrea Harazinová, která s účastnicemi prováděla jak individuální, tak také skupinová cvičení, např. progresivní relaxace, sebevědomý smích apod.   

Dne 27. 7. 2017 proběhl motivační kurz pro uplatnění na trhu práce. Účastnice se během kurzu naučily psát motivační dopis a životopis, naučily se různé komunikační styly a některé z nich si vyzkoušely také výběrové řízení nanečisto.

05/2017 a 06/2017

V měsíci květnu 2017 již naplno probíhal výběr cílové skupiny, formou poradenského rozhovoru, pracovní diagnostiky a SWOT analýzy. Po úspěšných náborových seminářích na ÚP Ostrava a v RC Kaštánek se pak v měsíci červnu konaly další individuální informační schůzky se zájemkyněmi o vstup do projektu.

04/2017

Projekt byl zahájen dne 1. 4. 2017. Již před oficiálním začátkem realizace projektu probíhala intenzivní spolupráce a komunikace s kontaktními pracovišti ÚP v Moravskoslezském kraji a mateřskými a rodinnými centry za účelem náboru cílové skupiny. Následně proběhla informační schůzka v Rodinném centru Kaštánek a náborový seminář na KoP ÚP v Ostravě. V měsíci dubnu, v rámci náborových aktivit, probíhaly také individuální informační schůzky věcného manažera se zájemkyněmi o zapojení do projektu. S prvními přihlášenými účastnicemi pak byla realizována diagnostika v rámci KA02 – Výběr cílové skupiny.

 

Na projekt „Staň se projektovou manažerkou!“ je poskytována finanční podpora EU.