Tým

Vytvořili jsme fungující, mladý a dynamický tým, kde každý člen má svou oblast specializace. Máme propracovaný systém sdílení informací mezi členy týmu, který nám umožňuje efektivně řídit projekty, komunikovat, spolupracovat a v případě nutnosti zastoupit kteréhokoli člena týmu.

Ing. Martin Pešat, MBA
Senior konzultant, trenér a jednatel společnosti HERTIN se specializuje hlavně na problematiku rozvoje podnikání malých a středních firem, inovačních procesů, marketingu a průzkumu trhů. Je zařazen v Národním registru poradců (NRP), certifikovaným školitelem poradců NRP a akreditovaným lektorem CIMA. Vystudoval elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, v roce 1990 absolvoval postgraduální studium na VŠB v Ostravě. V roce 2016 ukončil studium MBA Senior Executive v programu Notthingham Trent University v B.I.B.S. Brno. Má rozsáhlé zkušenosti s projekty z fondů OPPP – OPPIK, OPZ, OP RLZ a SROP – ROP, konkrétně s programy Profese, Marketing, Konkurenceschopnost, Klastry, Inovace, atd., které úspěšně zajišťoval, koordinoval, řídil a konzultoval s managementy MSP, CzechInvestem a úřady práce.

Řízení společnosti mu zabere mnoho času, ale chvilku pro své záliby si vždy najde. To pak rád usedá na horské kolo a vyráží na cestu, nebo si jede na golf vylepšit handicap. A když vyšetří přece jen delší dobu, přemlouvá kamarády k odjezdu na moře. Plavit se plachetnicí je podle něj způsob odpočinku par excellence.

Ing. Aleš Kubíček
Pracuje na pozici manažera školicího střediska a zodpovídá tak za vedení vzdělávacích projektů a chod školicího střediska. Absolvoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, program Ekonomika a management, studijní obor Marketing a obchod. Je držitelem prestižního certifikátu pro marketingové manažery CIMA. Své zaujetí pro marketing, kreativní myšlení a psaní výrazně využívá také ve prospěch společnosti HERTIN. 

Největší zálibou a srdeční záležitostí Aleše je sport. V létě ho často potkáte v tenisovém areálu rychvaldského Sokola. V zimě zase svou soutěživost uplatňuje třeba na squashových kurtech.

Ing. Lenka Zubíková
Je absolventskou oboru Marketing a management na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, Slezské univerzity v Opavě. V HERTINU se stará o každodenní chod školicího střediska, administrativu a pronájmy. Svůj volný čas vyplňuje badmintonem, plaváním a četbou. Nejraději je však ve společnosti přátel a rodiny.

Mgr. Monika Pitrová
Je absolventkou oboru Sociální geografie a regionální rozvoj na Ostravské univerzitě. V rámci studia absolvovala program celoživotního vzdělávání organizovaného na Přírodovědecké fakultě s názvem Geografie a cestovní ruch, což poukazuje na její zaujetí pro cestování, poznávání jiných krajin, kultur a jazyků.  
Ihned po ukončení studia začala pracovat na pozici koordinátorky/manažerky projektů OP VK a OP LZZ. Tuto práci později přerušila ročním pobytem v zahraničí. Nyní se na pozici specialistky vzdělávání věnuje opět vzdělávacím projektům a také zpracovávání projektových žádostí (Erasmus+, dotační programy MŠMT, MPSV aj.).
Svůj volný čas ráda tráví s rodinou, pobytem v přírodě, výlety, hrou na klavír a cestováním.