Podpora znevýhodněných na trhu práce, projekty mobility

Společnost HERTIN se dlouhodobě zapojuje do projektů podporujících mobilitu a začleňování znevýhodněných skupin občanů na trh práce. Umíme poskytnout nebo zajistit jak odpovídající poradenství (včetně diagnostiky) pro tyto skupiny, tak připravit vhodný vzdělávání program.

Úzce spolupracujeme s řadou organizací a lektorů, což nám umožňuje poskytovat užitečné a efektivní služby. Při práci se znevýhodněnými skupinami využíváme možností, které nám nabízí naše bezbariérové školicí středisko. Na vyžádání rádi doložíme reference – z oblasti vzdělávání pro znevýhodněné na trhu práce (zajištěné motivační a rekvalifikační kurzy), z oblasti vzdělávání pro lidi z geograficky odloučených oblastí s vysokou nezaměstnaností a dalších oblastí.