Vzdělávání ve firmách

Projektové řízení

 • plánování a řízení krok za krokem,
 • vedení projektového týmu,
 • tvorba podnikatelské strategie a její transfer do praxe,
 • řízení inovačního procesu,
 • projektový management nad 50 let,
 • vedení projektového týmu a řízení rizik.

Manažerské dovednosti

 • Manažerské dovednosti obecné,
 • týmové role a motivace v malé a střední organizaci,
 • plánování a delegování v praxi,
 • strategické myšlení manažera a jeho rozvoj,
 • vedení workshopů a skupinové řešení problémů,
 • Kaizen a štíhlá výroba – základní kurz,
 • porada jako nástroj výkonného řízení,
 • budování moderní firemní struktury,
 • hyperkonkurence na uzavřeném trhu,
 • řízení změn,
 • hodnocení a rozvoj zaměstnanců,
 • image a charisma manažera,
 • prezentace a zásady veřejného projevu manažera,
 • vitality management,
 • time management,
 • asertivita a hodnotící kritika manažera,
 • prevence syndromu vyhoření.

Manažerské dovednosti pro střední a vrcholový management

 • týmové role a motivace v kolektivu,
 • jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí,
 • prezentační dovednosti na pracovišti,
 • pracovně právní vztahy se zaměstnanci,
 • manažerské minimum pro vedoucí pracovních skupin,
 • spokojenost zákazníků vyšší kvalitou služeb.

Obchodní dovednosti

 • obchodní dovednosti CRM,
 • efektivní zjišťování výhodných nabídek,
 • zákon o veřejných zakázkách,
 • strategické vyjednávání nabídek,
 • nákupčí profesionál,
 • strategie nákupu,
 • procesní řízení nákupu,
 • telefonní komunikace v nákupní činnosti,
 • plánování v obchodní praxi,
 • marketingové myšlení pro obchodníky,
 • efektivní telemarketing,
 • obchodní schůzka,
 • jak správně vytvořit nabídku,
 • potřeby a přání zákazníka,
 • argumentace v obchodní praxi,
 • komunikace pro obchodníky,
 • budování vztahu se zákazníkem,
 • emoce v obchodě,
 • grafika a stylistika textu v obchodní korespondenci,
 • key account manager,
 • prezentace na výstavách a veletrzích,
 • krátkodobý prodej,
 • dlouhodobý prodej.

IT kurzy (je možná nabídka ve velmi širokém odvětví…)

 • základní kurz uživatele PC,
 • Excel pro začátečníky,
 • Excel pro pokročilé,
 • Excel – tabulky,
 • Word pro začátečníky,
 • Word pro pokročilé,
 • kurz uživatele PC Word a Excel nad 50 let,
 • PowerPoint – tvorba prezentací.