Cz En

Dotační poradenství

Společnost HERTIN nabízí v oblasti dotačního poradenství svým klientům komplexní služby jak při zpracovávání žádostí tak při následném procesu realizace a administrace podpořených projektů.

Jsme si plně vědomi, že zpracování žádostí na čerpání dotací a následná realizace podpořených projektů je poměrně rozsáhlé a náročné martýrium, které má pro nezkušeného žadatele řadu úskalí. Společnost HERTIN je připravena být tím správným partnerem v průběhu celého dotačního cyklu.

V úvodní fázi dotačního projektu je společnost HERTIN připravena:

 • Pomoci při formulování vašich podnikatelských plánů
 • Vyhledat správný dotační titul pro váš záměr
 • Důkladně prověřit všechny podmínky nutné pro získání dotace
 • Konzultovat váš projektový záměr s konkrétním poskytovatelem dotace
 • Průběžně monitorovat dotační příležitosti Vašich záměrů
 • Poskytovat ucelené a ověřené informace o termínech dotačních výzev, potřebných podkladů a novinek ze strany poskytovatele dotace
 • Zpracování souladu s rozvojovými strategiemi

Snahou společnosti HERTIN je přizpůsobit záměr klienta kritériím daného dotačního programu a zvýšit tak pravděpodobnost úspěšnosti při získávání dotace. Snažíme se vhodně modifikovat Váš původní záměr tak, aby byla konkurenceschopnost Vašeho projektu vysoká.

Při přípravě dotačního projektu je společnost HERTIN připravena zajistit:

 • Kompletní přípravu dotačního projektu, která zahrnuje zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh v souladu s podmínkami dané výzvy,
 • dílčí přípravu dotačního projektu, který zahrnuje zpracování určité části projektu, podle potřeb našeho klienta:
  • Studie proveditelnosti (podnikatelský záměr)
  • Žádost o dotaci ve formátu daném vybraným dotačním titulem
  • Analýza finanční realizovatelnosti projektu
  • Administrace a vypracování dalších povinných a nepovinných příloh
  • Marketingová analýza.

V rámci realizace dotačního projektu poskytuje společnost HERTIN svým klientům dotační poradenství a celkové řízení projektu a to jak po celé období realizaci tak i po dobu udržitelnosti projektu.

V této fázi projektu  společnost HERTIN nabízí:

 • Konzultace při podpisu smlouvy a jejich případných dodatků, zejména při plnění podmínek daných poskytovatelem dotace
 • Zpracovávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu
 • Průběžná příprava a zpracovávání žádostí o platbu (ŽOPL)
 • Odborné konzultace při potřebě změny v průběhu realizace projektu, včetně vypracování změnových formulářů
 • Příprava výběrových řízení v souladu s metodikou poskytovatele dotace i zákona č. 137/2006 Sb.
 • Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace

Rychlý kontakt

Email
Tel

info@hertin.cz
+420 596 111 487
Napište nám

Novinky

Přihlašujte se do projektu - Staň se projektovou manažerkou!
Právě hledáme účastnice do našeho nového projektu. Využijte příležitost a získejte zdarma cenné vzdělání nejen v oblasti ...
Termíny kurzů MARKETING CIMA A / PRODEJ CIMA A pro jaro 2017 vypsány
Špičkoví lektoři jsou připraveni. Dostanete pořádnou lekci. Z marketingu a umění prodeje. Přihlaste se na vypsané termín ...
Využijte ZÁRUK za úvěry!!!
Jste malým podnikatelem a a potřebujete si vzít úvěr, ale nemáte čím ručit? Požádejte v programu ZÁRUKA k získání ba ...
Realizujte na svých budovách úsporu energií!!!!
Využijte 50 % dotaci na realizaci úsporných opatření.
Seminář - pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK
Pořádáme pro pro Vás seminář jak realizovat vyběrová řízení v OP PIK.

Termíny kurzů MARKETING CIMA A / PRODEJ CIMA A pro jaro 2017 vypsány

Špičkoví lektoři jsou připraveni. Dostanete pořádnou lekci. Z marketingu a umění prodeje. Přihlaste se na vypsané termín ...

Realizujte na svých budovách úsporu energií!!!!

Využijte 50 % dotaci na realizaci úsporných opatření.

Přihlašujte se do projektu - Staň se projektovou manažerkou!

Právě hledáme účastnice do našeho nového projektu. Využijte příležitost a získejte zdarma cenné vzdělání nejen v oblasti ...