Dotační poradenství

Společnost HERTIN nabízí v oblasti dotačního poradenství svým klientům komplexní služby jak při zpracovávání žádostí tak při následném procesu realizace a administrace podpořených projektů.

Jsme si plně vědomi, že zpracování žádostí na čerpání dotací a následná realizace podpořených projektů je poměrně rozsáhlé a náročné martýrium, které má pro nezkušeného žadatele řadu úskalí. Společnost HERTIN je připravena být tím správným partnerem v průběhu celého dotačního cyklu.

V úvodní fázi dotačního projektu je společnost HERTIN připravena:

 • Pomoci při formulování vašich podnikatelských plánů
 • Vyhledat správný dotační titul pro váš záměr
 • Důkladně prověřit všechny podmínky nutné pro získání dotace
 • Konzultovat váš projektový záměr s konkrétním poskytovatelem dotace
 • Průběžně monitorovat dotační příležitosti Vašich záměrů
 • Poskytovat ucelené a ověřené informace o termínech dotačních výzev, potřebných podkladů a novinek ze strany poskytovatele dotace
 • Zpracování souladu s rozvojovými strategiemi

Snahou společnosti HERTIN je přizpůsobit záměr klienta kritériím daného dotačního programu a zvýšit tak pravděpodobnost úspěšnosti při získávání dotace. Snažíme se vhodně modifikovat Váš původní záměr tak, aby byla konkurenceschopnost Vašeho projektu vysoká.

Při přípravě dotačního projektu je společnost HERTIN připravena zajistit:

 • Kompletní přípravu dotačního projektu, která zahrnuje zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh v souladu s podmínkami dané výzvy,
 • dílčí přípravu dotačního projektu, který zahrnuje zpracování určité části projektu, podle potřeb našeho klienta:
  • Studie proveditelnosti (podnikatelský záměr)
  • Žádost o dotaci ve formátu daném vybraným dotačním titulem
  • Analýza finanční realizovatelnosti projektu
  • Administrace a vypracování dalších povinných a nepovinných příloh
  • Marketingová analýza.

V rámci realizace dotačního projektu poskytuje společnost HERTIN svým klientům dotační poradenství a celkové řízení projektu a to jak po celé období realizaci tak i po dobu udržitelnosti projektu.

V této fázi projektu  společnost HERTIN nabízí:

 • Konzultace při podpisu smlouvy a jejich případných dodatků, zejména při plnění podmínek daných poskytovatelem dotace
 • Zpracovávání monitorovacích zpráv o realizaci projektu
 • Průběžná příprava a zpracovávání žádostí o platbu (ŽOPL)
 • Odborné konzultace při potřebě změny v průběhu realizace projektu, včetně vypracování změnových formulářů
 • Příprava výběrových řízení v souladu s metodikou poskytovatele dotace i zákona č. 137/2006 Sb.
 • Poradenství a konzultace při kontrolách poskytovatele dotace

Rychlý kontakt

Email
Tel

info@hertin.cz
+420 596 111 487
Napište nám

Novinky

Nové výzvy v programu Rozvoj a Potenciál na obzoru?
Dle neověřených zpráv se chystá spuštění dvou nových výzev pro předkládání projektů. Mělo by se jednat o programy ROZVO ...
Kam bude mířit podpora v dalších letech - OPPIK
Plánovaný Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poměrně plynule navazuje na mezi podnikateli velm ...
Obce mohou zažádat o dotace na kompletní zateplení budov – ve hře jsou 3 miliardy korun
Příjem žádostí byl zahájen 5. března 2014 a potrvá do 30. dubna 2014. V rámci této 60. Výzvy OPŽP jsou přijatelné také ž ...
Dotace až 85 % na informační technologie pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z I ...
Czech-Eko-System: 87 milionů pro začínající podnikatele
V březnu 2014 byla vyhlášena III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem. Žadatelé mohou ...

Prestižní marketingové kurzy CIMA opět v Ostravě

Od května 2014 otevíráme kurz Marketing CIMA A.

Nové výzvy v programu Rozvoj a Potenciál na obzoru?

Dle neověřených zpráv se chystá spuštění dvou nových výzev pro předkládání projektů. Mělo by se jednat o programy ROZVO ...

Výběrová řízení dle metodiky operačních programů

Zpracujeme výběrová řízení podle zákona (veřejné zakázky), popř. metodiky operačních programů. U veškerých investic nad ...