Cz En

Dotace na vzdělávání

Pracovníci společnosti HERTIN jsou připraveni pomoci Vám získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky na vzdělávání Vašich zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnosti Vašeho podniku. Při přípravě a realizaci projektů OP LZZ v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vám zajistíme komplexní podporu.

Dotací z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců lze podpořit jak obecné (přenositelné) tak specifické (nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu) vzdělávání. Přesné podmínky jsou vždy uvedeny v konkrétní výzvě k předkládání projektů. Výše dotace z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců Vaší společnosti může dosáhnout až 100 %.

Máte projektový záměr, v rámci kterého chcete rozvíjet lidské zdroje prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů? Jste jedním z možných žadatelů?

Kontaktujte nás! Váš projektový záměr s Vámi zkonzultujeme, pomůžeme Vám pro něj získat dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a při realizaci úspěšných projektů OP VK Vám zajistíme kompletní podporu spojenou zejména s administrací projektu.

Rychlý kontakt

Email
Tel

info@hertin.cz
+420 596 111 487
Napište nám

Novinky

Aktuální dotační možnosti pro města a obce
Přelom podzimu a zimy přináší celou řadu možností pro Vás města a obce. Podívejte se, co na Vás čeká.....
Dotace 600 000 Kč na byt? Není to pohádka..."Komunitní dům seniorů"
Podpořena bude rekonstrukce bytových domů, kde není žáden byt způsobilý k bydlení nebo byt vznikne z prostor, které nejs ...
Vánoční workshopy, Kreativní dílny v Ostravě
Přijďte a vyrobte si před Vánoci vlastní adventní věnec nebo namalujte pro svého blízkého portrét, který mu věnujete jak ...
Nové výzvy v rámci OPŽP - ve hře je 6 miliard Kč
Příjem žádostí v nově vyhlášených výzvách startuje dnem 15. 10. 2015. Zřejmě nejvíce očekávanou je výzva na vodohospodář ...
24. 11. 2015 seminář v Ostravě " Jak správně podat nabídku do VŘ pro projekt dotovaný z EU "
Chcete správně podat nabídku do VŘ, ale nevíte jak? Nejste si jisti, co všechno má nabídka obsahovat? Chcete se vy ...

Dotace 600 000 Kč na byt? Není to pohádka..."Komunitní dům seniorů"

Podpořena bude rekonstrukce bytových domů, kde není žáden byt způsobilý k bydlení nebo byt vznikne z prostor, které nejs ...

Aktuální dotační možnosti pro města a obce

Přelom podzimu a zimy přináší celou řadu možností pro Vás města a obce. Podívejte se, co na Vás čeká.....

Dotace na úspory energií 2014 - 2020

Úspory energií budou podpořeny z několika finančních zdrojů a to zejména státních prostředků a fondů Evropské unie. M ...