Dotace na vzdělávání

Pracovníci společnosti HERTIN jsou připraveni pomoci Vám získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky na vzdělávání Vašich zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnosti Vašeho podniku. Při přípravě a realizaci projektů OP LZZ v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vám zajistíme komplexní podporu.

Dotací z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců lze podpořit jak obecné (přenositelné) tak specifické (nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu) vzdělávání. Přesné podmínky jsou vždy uvedeny v konkrétní výzvě k předkládání projektů. Výše dotace z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců Vaší společnosti může dosáhnout až 100 %.

Máte projektový záměr, v rámci kterého chcete rozvíjet lidské zdroje prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů? Jste jedním z možných žadatelů?

Kontaktujte nás! Váš projektový záměr s Vámi zkonzultujeme, pomůžeme Vám pro něj získat dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a při realizaci úspěšných projektů OP VK Vám zajistíme kompletní podporu spojenou zejména s administrací projektu.

Rychlý kontakt

Email
Tel

info@hertin.cz
+420 596 111 487
Napište nám

Novinky

Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 - 2020 ( OP PIK)
Představujeme Vám „nástupce“ Operačního programu Podnikání a inovace, se kterým mají mnozí z Vás dobrou osobní zkušenost ...
Dotační podpora pro obce 2014 - 2020
Nové dotační období klepe na dveře, seznamte se podrobněji s možnostmi, co bude možné finančně podpořit. S námi se ve sv ...
Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020
Nepromarněte svou příležitost. Operační program Zaměstnanost bude jedním z prvních operačních programů, do kterého bude ...
HERTIN zajišťuje vzdělávání pedagogů mateřských školek
V srpnu 2014 se rozběhl projekt „Společně na jedné lodi“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0057, který je realizován v rámci Op ...
Občanská škola - vzděláváme občany v malých obcích
Občanská škola je projekt odborného školení pro ekonomicky aktivní obyvatele malých obcí ČR do dvou tisíc obyvatel, kter ...

Operační program PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 - 2020 ( OP PIK)

Představujeme Vám „nástupce“ Operačního programu Podnikání a inovace, se kterým mají mnozí z Vás dobrou osobní zkušenost ...

Výběrová řízení dle metodiky operačních programů

Zpracujeme výběrová řízení podle zákona (veřejné zakázky), popř. metodiky operačních programů. U veškerých investic nad ...

Pronájem školicích místností v Ostravě

Využijte možnost pronajmout si místnosti ve školicím středisku HERTIN pro Vaše školení, semináře, jednání či jiné aktivi ...