Dotace na vzdělávání

Pracovníci společnosti HERTIN jsou připraveni pomoci Vám získat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu České republiky na vzdělávání Vašich zaměstnanců a tím přispět ke zvýšení jejich kvalifikace a konkurenceschopnosti Vašeho podniku. Při přípravě a realizaci projektů OP LZZ v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů Vám zajistíme komplexní podporu.

Dotací z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců lze podpořit jak obecné (přenositelné) tak specifické (nepřenositelné nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu) vzdělávání. Přesné podmínky jsou vždy uvedeny v konkrétní výzvě k předkládání projektů. Výše dotace z OP LZZ na vzdělávání zaměstnanců Vaší společnosti může dosáhnout až 100 %.

Máte projektový záměr, v rámci kterého chcete rozvíjet lidské zdroje prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů? Jste jedním z možných žadatelů?

Kontaktujte nás! Váš projektový záměr s Vámi zkonzultujeme, pomůžeme Vám pro něj získat dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a při realizaci úspěšných projektů OP VK Vám zajistíme kompletní podporu spojenou zejména s administrací projektu.

Rychlý kontakt

Email
Tel

info@hertin.cz
+420 596 111 487
Napište nám

Novinky

Nové výzvy v programu Rozvoj a Potenciál na obzoru?
Dle neověřených zpráv se chystá spuštění dvou nových výzev pro předkládání projektů. Mělo by se jednat o programy ROZVO ...
Kam bude mířit podpora v dalších letech - OPPIK
Plánovaný Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poměrně plynule navazuje na mezi podnikateli velm ...
Obce mohou zažádat o dotace na kompletní zateplení budov – ve hře jsou 3 miliardy korun
Příjem žádostí byl zahájen 5. března 2014 a potrvá do 30. dubna 2014. V rámci této 60. Výzvy OPŽP jsou přijatelné také ž ...
Dotace až 85 % na informační technologie pro obce
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 14. února 2014 kontinuální výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory z I ...
Czech-Eko-System: 87 milionů pro začínající podnikatele
V březnu 2014 byla vyhlášena III. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem. Žadatelé mohou ...

Prestižní marketingové kurzy CIMA opět v Ostravě

Od května 2014 otevíráme kurz Marketing CIMA A.

Nové výzvy v programu Rozvoj a Potenciál na obzoru?

Dle neověřených zpráv se chystá spuštění dvou nových výzev pro předkládání projektů. Mělo by se jednat o programy ROZVO ...

Výběrová řízení dle metodiky operačních programů

Zpracujeme výběrová řízení podle zákona (veřejné zakázky), popř. metodiky operačních programů. U veškerých investic nad ...